Kwahluza Ingqondo Senior Secondary School | +270 000 0000 | South Coast, eMahlongwa Umkomass KwaZulu Natal 8001